Tour Sapa

30 + Tour Sapa

Đang lọc
 • Đỉnh Fansipan 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  30 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - vi-Fansipan - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88GS08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 61

  From: US$ 122

 • Đỉnh Fansipan trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  22 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - vi-Fansipan + thêm nữa - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP20

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 62

  From: US$ 62

 • -16%

  Tour xe buýt Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 46

  From: US$ 93

  You save: US$ 17

  Giá gốc
  US$ 110
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 17
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 93

 • -10%

  Sapa - Chợ Bắc Hà 3D2N bằng xe buýt mỗi thứ Sáu

   

  Xem bản đồ

  7.8

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 45

  From: US$ 135

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 150
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 135

 • -11%

  Sapa Trek mức độ dễ 2N3D (homestay) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 37

  From: US$ 112

  You save: US$ 13

  Giá gốc
  US$ 125
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 13
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 112

 • -11%

  Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Lào Cai - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - Lào Cai - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 43

  From: US$ 130

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 145
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 130

 • -11%

  Sapa Trekking với chợ Bắc Hà 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 41

  From: US$ 165

  You save: US$ 19

  Giá gốc
  US$ 184
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 19
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 165

 • -11%

  Tour Sapa trekking và chợ 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 37

  From: US$ 151

  You save: US$ 17

  Giá gốc
  US$ 168
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 17
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 151

 • Sapa Trek mức Ä‘á»™ khó 5N6D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - vi-Lao Chai + thêm nữa - Bản Tả Van - vi-Ho Village - vi-Nam Toong - vi-Su Pan - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 41

  From: US$ 246

 • -16%

  Tour xe máy Sapa trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - Bản Tả Phìn - Thác Bạc - Bản Cát Cát - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP17

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 50

  From: US$ 50

  You save: US$ 9

  Giá gốc
  US$ 59
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 9
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 50

 • -11%

  Suối Hoa - Matra - Bản Khoang - Tả Giàng Phình 2N3D bằng tàu

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - vi-Khoang Village - vi-Ta Giang Phinh Valley - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 43

  From: US$ 130

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 145
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 130

 • -21%

  Sapa Trek mức độ vừa 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 36

  From: US$ 147

  You save: US$ 37

  Giá gốc
  US$ 184
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 37
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 147

Tour Sapa

- 109 Đánh giá