Du thuyền La Pinta

Du thuyền La Pinta

- 10 Đánh giá

 • -21%

  Du thuyền La Pinta 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Got Pier - vi-Trung Trang Cave + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Got Pier - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 75

  From: US$ 150

  You save: US$ 38

  Giá gốc
  US$ 188
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 38
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 150

 • -11%

  Du thuyền La Pinta 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Got Pier - Đảo Cát Bà + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Viet Hai Village - Hang Sáng và hang Tối - vi-Got Pier - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPT02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 94

  From: US$ 283

  You save: US$ 32

  Giá gốc
  US$ 315
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 283